logo سامانه برگزاری انتخابات الکترونیک
پشتیبانی: 
031 31 31 45 33 - 4
0993 694 6090
فروش: 
0990 926 7854

Kargaran

جامعه اسلامی کارگران

نوبت دوم مجامع عمومی فوق العاده و عادی جامعه اسلامی کارگران
عضو محترم سلام؛ 
شما در نوبت دوم مجامع عمومی فوق العاده و عادی  جامعه اسلامی کارگران شرکت نموده اید. لطفا پس از پاسخ به سوالات مربوط به اساسنامه ، اعضای هیئت رئیسه (ناظران) ، هیئت مدیره و بازرسین مورد نظر خود را انتخاب نموده و دکمه ثبت رای را فشار دهید.
تاریخ شروع: 1400/12/22 ساعت 10:00
تاریخ پایان: 1400/12/22 ساعت 14:30
پایان یافته
نوبت اول مجامع عمومی فوق العاده و عادی جامعه اسلامی کارگران
عضو محترم سلام؛ 
شما در نوبت اول مجامع عمومی فوق العاده و عادی جامعه اسلامی کارگران شرکت نموده اید. لطفا پس از پاسخ به سوال مربوطه ، روی دکمه ثبت رای فشار دهید.
تاریخ شروع: 1400/12/11 ساعت 10:00
تاریخ پایان: 1400/12/11 ساعت 11:00
پایان یافته
نوبت اول مجمع عمومی فوق العاده و عادی جامعه اسلامی کارگران

همکار گرامی سلام؛ 

شما در مجمع عمومی فوق العاده و عادی جامعه اسلامی کارگران شرکت نموده اید. لطفا پس از پاسخ به سوالات مربوطه، اعضای شورای مرکزی و بازرسین مورد نظر خود را انتخاب نموده و دکمه ثبت رای را فشار دهید.

تاریخ شروع: 1402/12/22 ساعت 10:00
تاریخ پایان: 1402/12/22 ساعت 12:00
پایان یافته
نوبت دوم مجمع عمومی فوق العاده و عادی جامعه اسلامی کارگران

همکار گرامی سلام؛ 

شما در مجمع عمومی فوق العاده و عادی جامعه اسلامی کارگران شرکت نموده اید. لطفا پس از پاسخ به سوالات مربوطه، اعضای شورای مرکزی و بازرسین مورد نظر خود را انتخاب نموده و دکمه ثبت رای را فشار دهید.

تاریخ شروع: 1403/01/19 ساعت 10:00
تاریخ پایان: 1403/01/19 ساعت 13:00
پایان یافته