logo سامانه برگزاری انتخابات الکترونیک
پشتیبانی: 
031 31 31 45 33 - 4
0993 694 6090
فروش: 
0990 926 7854

MJPCCO

شرکت پتروشیمی مرجان

انتخابات نماینده کارگری شرکت پتروشیمی مرجان (قراردادمستقیم)

همکار گرامی سلام؛ 

شما در انتخابات نماینده کارگری شرکت پتروشیمی مرجان (قراردادمستقیم) شرکت نموده اید. لطفا پس از پاسخ به سوالات مربوطه ، نماینده کارگری مورد نظر خود را انتخاب نموده و دکمه ثبت رای را فشار دهید.

تاریخ شروع: 1402/11/30 ساعت 06:30
تاریخ پایان: 1402/11/30 ساعت 14:30
پایان یافته
انتخابات نماینده کارگری شرکت پتروشیمی مرجان (حوزه پیمانکار)

همکار گرامی سلام؛ 

شما در انتخابات نماینده کارگری شرکت پتروشیمی مرجان (حوزه پیمانکار) شرکت نموده اید. لطفا پس از پاسخ به سوالات مربوطه ، نماینده کارگری مورد نظر خود را انتخاب نموده و دکمه ثبت رای را فشار دهید.

 
تاریخ شروع: 1402/11/30 ساعت 06:30
تاریخ پایان: 1402/11/30 ساعت 14:30
پایان یافته
انتخابات نماینده سرپرستان و روسا(قرارداد مستقیم)

همکار گرامی سلام؛ 

شما در انتخابات نماینده سرپرستان و روسا شرکت پتروشیمی مرجان شرکت نموده اید. لطفا پس از پاسخ به سوالات مربوطه ، نماینده مورد نظر خود را انتخاب نموده و دکمه ثبت رای را فشار دهید.

تاریخ شروع: 1403/02/05 ساعت 08:00
تاریخ پایان: 1403/02/05 ساعت 12:00
پایان یافته