logo سامانه برگزاری انتخابات الکترونیک
پشتیبانی: 
031 31 31 45 33 - 4
0993 694 6090
فروش: 
0990 926 7854

tadbir

تدبیر ملت

سومین دوره انتخابات کمیته انضباط کار شرکت تدبیر ملت (کارکنان)

همکار گرامی سلام؛ 

شما در سومین دوره انتخابات کمیته انضباط کار شرکت تدبیر ملت (کارکنان) شرکت نموده اید. لطفا اعضای کمیته انضباط کار مورد نظر خود را انتخاب نموده و دکمه ثبت رای را فشار دهید.

تاریخ شروع: 1402/03/27 ساعت 09:00
تاریخ پایان: 1402/03/27 ساعت 12:00
پایان یافته
سومین دوره انتخابات کمیته انضباط کار شرکت تدبیر ملت (رؤسا)

همکار گرامی سلام؛ 

شما در سومین دوره انتخابات کمیته انضباط کار شرکت تدبیر ملت (رؤسا) شرکت نموده اید. لطفا اعضای کمیته انضباط کار مورد نظر خود را انتخاب نموده و دکمه ثبت رای را فشار دهید.

تاریخ شروع: 1402/03/27 ساعت 09:00
تاریخ پایان: 1402/03/27 ساعت 12:00
پایان یافته
نوبت دوم سومین دوره انتخابات کمیته انضباط کار شرکت تدبیر ملت (رؤسا)

همکار گرامی سلام؛ 

شما در نوبت دوم سومین دوره انتخابات کمیته انضباط کار شرکت تدبیر ملت (رؤسا) شرکت نموده اید. لطفا اعضای کمیته انضباط کار مورد نظر خود را انتخاب نموده و دکمه ثبت رای را فشار دهید.

تاریخ شروع: 1402/03/30 ساعت 09:00
تاریخ پایان: 1402/03/30 ساعت 11:00
پایان یافته
انتخابات نماینده کارکنان شرکت تدبیر ملت

همکار گرامی سلام؛ 

شما در انتخابات نماینده کارکنان شرکت تدبیر ملت شرکت نموده اید. لطفا پس از پاسخ به سوال مربوطه، نماینده کارکنان مورد نظر خود را انتخاب نموده و دکمه ثبت رای را فشار دهید.

تاریخ شروع: 1402/07/19 ساعت 09:00
تاریخ پایان: 1402/07/19 ساعت 12:30
پایان یافته